§1

Zakres stosowania

 • Regulamin jest wewnętrznym dokumentem NORGPOL Sp z o.o. uchwalonym przez właściciela Zbigniewa Czerwińskiego.
 • Regulamin obowiązuje wszystkich klientów NORGPOL Sp z o.o.

§2

Zasady składania reklamacji

 • Jeżeli sprzedany towar ma wadę, klient ma prawo złożyć reklamację.
 • Termin składania reklamacji wynosi 3 dni robocze od daty doręczenia przesyłki. Reklamacje zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Klient ma obowiązek przy odbiorze paczki sprawdzić ją pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń, a w ich przypadku – spisać protokół reklamacyjny z kurierem. Jest to warunek przyjęcia reklamacji.
  Bez spełnienia tego punktu nie ma podstaw do rozpatrzenia reklamacji.

§3

Zasady rozpatrywania reklamacji

 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji – za termin przyjęcia reklamacji uznaje się dzień, w którym reklamowany produkt wraz z formularzem reklamacji dostępnym u handlowców
  i dokumentami potwierdzającymi zasadność reklamacji dotarł do siedziby firmy.
 • Podstawą do rozpoczęcia procesu rozpatrywania reklamacji jest poprawnie wypełniony oraz przesłany formularz reklamacyjny.
 • NORGPOL Sp z o.o. pokrywa koszty transportu tylko i wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W każdym innym przypadku pokrycie kosztów transportu przechodzi na klienta.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji NORGPOL Sp z o.o. zobowiązuje się do ponownego dostarczenia towaru, bądź wpłaty pieniędzy na konto (w przypadku braku towaru lub z decyzji klienta).

§4

Zasady rozpatrywania zwrotów

 • Termin zwrotu towaru wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu wejścia w posiadanie towaru tj. daty doręczenia przesyłki.
 • Zwrotowi nie podlegają towary wyprodukowane według specyfikacji klienta np. przycięte ościeżnice, szyby z otworami na życzenie klienta itp.
 • Aby zwracany towar został przyjęty, powinien on znajdować się w oryginalnym opakowaniu oraz nie mieć żadnych śladów użytkowania.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu NORGPOL Sp z o.o. zobowiązuje się do ponownego dostarczenia towaru, bądź wpłaty pieniędzy na konto (w przypadku braku towaru lub z decyzji klienta) w przeciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, bądź dowodu wysyłki towaru.
 • Koszty transportu w przypadku zwrotu w całości pokrywa klient.
 • W przypadku uszkodzenia paczki podczas zwrotu, wina spoczywa po stronie kuriera oraz klienta i to nadawca paczki jest za nią odpowiedzialny.

§5

Zasady wystawiania korekt do faktury

Termin wystawienia korekty do faktury wynosi 10 dni roboczych od terminu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, bądź zwrotu.

Dodatkowe informacje

W razie wszelkich pytań, na które odpowiedzi nie udzielił nasz regulamin, zapraszamy Państwa do kontaktu pod adresem mailowym reklamacje@cglass.pl – obsługa klienta skontaktuje się z Państwem w nie więcej, niż 3 dni robocze od wysłania zapytania.