Headquarters Warsaw

ul.Baletowa 104
02-867 Warszawa
biuro@cglass.pl

tel. +48 22 33 15 400
fax. +48 22 33 15 444

Kraków branch

ul.Rybitwy 15
30-722 Kraków
krakow@cglass.pl

tel. +48 12 35 06 701

company data

NORGPOL CZERWIŃSKI Sp.J.
ul.Baletowa 104
02-867 Warszawa
tel. +48 22 33 15 400      fax. +48 22 33 15 444

NIP 951-17-67-374     KRS 0000022777     REGON 012844970